Category Archives: Kỹ năng mềm

10 kỹ năng mềm các nhà tuyển dụng tìm kiếm

Trong một khảo sát gần đây bởi CareerBuilder, thì có tới 77% các nhà tuyển dụng cho biết họ đang tìm kiếm những ứng viên có kỹ năng mềm, và có 16 % số người được hỏi coi kỹ năng mềm quan trọng hơn kỹ năng cứng. Kỹ năng mềm liên quan đến cách các […]

Kỹ năng mềm là gì?

Các định nghĩa về kỹ năng mềm Kỹ năng mềm (soft skills) là sự kết hợp các kỹ năng cá nhân với kỹ năng xã hội, kỹ năng giao tiếp, đặc điểm tính cách, thái độ nghề nghiệp kết hợp với trạng thái cảm xúc ứng xử giữa người với người. Từ điển The Collins […]