tuyen bo quyen rieng tu careerfinder

Careerfinder.vn là website của Công ty TNHH Careerfinder Việt Nam. Careerfinder.vn (website) tương tác với người dùng thông qua cung cấp thông tin miễn phí và có phí (dưới dạng khoá học E-learning, case study). Giá trị cốt lõi của Careerfinder.vn cung cấp cho người dùng là:

 • Các kiến thức về kỹ năng mềm, tuyển dụng
 • Tư vấn và hỗ trợ

Trong tiến trình gia tăng giá trị cốt lõi, Careerfinder.vn tìm kiếm và kết nối người dùng với những đối tác cung cấp nội dung và việc chia sẻ thông tin người dùng là cách mà chúng tôi nhận thấy là hiệu quả. Tuy nhiên chúng tôi luôn đặt tôn chỉ tôn trọng quyền riêng tư của người dùng như một thước đo về chuẩn mực đạo đức kinh doanh.

Tôi, với vai trò là người quản trị và là người chịu trách nhiệm nội dung trước pháp luật của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các Công ước về bản quyền mà Việt Nam là thành viên, tuyên bố về các quyền riêng tư như sau:

 1. Người dùng có các quyền về thông tin cá nhân (bao gồm danh tính và thông tin tài chính) và nội dung cung cấp trên website như:
  • Được đảm bảo bí mật
  • Toàn quyền xoá, chỉnh sửa
 2. Careerfinder.vn có trách nhiệm về thông tin cá nhân (bao gồm danh tính và thông tin tài chính) và nội dung cung cấp trên website cho người dùng như:
  • Đảm bảo bí mật
  • Cung cấp công cụ để xoá, chỉnh sửa
 3. Người dùng đồng ý cấp quyền cho Careerfinder.vn sử dụng thông tin cá nhân và nội dung cung cấp trên website cho mục đích:
  • Cập nhật thông tin thuộc Careerfinder.vn sở hữu hoặc có bản quyền khai thác.
 4. Người dùng đồng ý cấp quyền cho Careerfinder.vn chia sẻ thông tin cá nhân và nội dung cung cấp trên website cho đối tác của Careerfinder.vn nếu:
  • Người dùng đồng ý (hoặc không từ chối) với lời giới thiệu của Careerfinder.vn về đối tác (bao gồm thông tin về đối tác hay sản phẩm hoặc dịch vụ của họ)
  • Người dùng đồng ý (hoặc không từ chối) với lời giới thiệu của đối tác (bao gồm thông tin về đối tác hay sản phẩm hoặc dịch vụ của họ)
 5. Khiếu nại quyền riêng tư: Careerfinder.vn và đối tác luôn tôn trọng quyền riêng tư của người dùng. Tuy nhiên, nếu bất khả kháng xảy ra khiếu nại quyền riêng tư, chúng tôi (các bên liên quan) tuân theo trình tự sau:
  • Thảo luận
  • Thương lượng
  • Phân xử tại toà án địa phương