Sự nghiệp trong tầm tay Forums Giải đáp thắc mắc tuyển dụng tiếp viên hàng không Thiếu lý lịch tư pháp số 2 tuyển tiếp viên hàng không có được chấp nhận không

Thiếu lý lịch tư pháp số 2 tuyển tiếp viên hàng không có được chấp nhận không

 • Author
  Posts
 • #17335
  Anonymous
  Member

  Ad nhận được câu hỏi: Ad ơi cho em hỏi hồ sơ dự tuyển China Air đợt này thiếu lý lịch tư pháp số 2 có được chấp nhận không ạ? Có thể bổ sung sau nếu trúng tuyển không ạ. Em cảm ơn nhiều

  Trả lời: phải có lý lịch tư pháp số 2 trong hồ sơ nha em

  Em tham khảo quy trình cấp như sau:

  Mẫu số 03/TT- Lý Lịch Tư pháp

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
  (Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2)

  Kính gửi: ………………………………………………………….

  1. Tên tôi là (a):………………………………
  2. Tên gọi khác (nếu có):……………………….
  3. Giới tính :……….
  4. Ngày, tháng, năm sinh: …………/ ………/ ……………
  5. Nơi sinh (b):………..
  6. Quốc tịch:…………………….
  7. Dân tộc:…………………..
  8. Nơi thường trú (c):………..
  9. Nơi tạm trú (d):………..
  10. Giấy CMND/Hộ chiếu (e):…….Số:…
  Cấp ngày…….tháng………năm…………..Tại:………
  11. Số điện thoại/e-mail:

  PHẦN KHAI VỀ CHA, MẸ, VỢ/CHỒNG
  CHA    MẸ      VỢ/CHỒNG
  Họ và tên

  Ngày, tháng, năm sinh

  QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA BẢN THÂN
  (Tính từ khi đủ 14 tuổi)

  Từ tháng, năm                  Nơi thường trú/ Tạm trú
  đến tháng, năm                 Nghề nghiệp và nơi làm việc

  Phần khai về án tích, nội dung bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):

  Yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (f): Số 1 [ ] Số 2 [X]

  Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản (trong trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1): Có [ ] Không [ ]

  Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp: 02 phiếu.

  Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

  ……….., ngày ……… tháng …… năm ………
  Người khai
  (Ký, ghi rõ họ tên)

  Ghi chú:
  (a) Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.

  (b) Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

  (c)(d) Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.

  (e) Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.

  (f) Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là Phiếu ghi các án tích chưa được xóa và không ghi các án tích đã được xóa; thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1 khi cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu.
  Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là Phiếu ghi đầy đủ các án tích, bao gồm án tích đã được xóa và chưa được xóa và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

  . Thời hạn giải quyết:
  – 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định (tại Sở Tư pháp).

  – Trường hợp hồ sơ cần xác minh nhiều nơi thì thời hạn không quá 15 ngày làm việc.

  – Thời hạn cấp Phiếu lý lịch Tư pháp có thể trễ hạn so với quy định do phải xác minh tại các cơ quan hữu quan, Sở Tư pháp sẽ nhắn tin cáo lỗi và thông báo kết quả giải quyết hồ sơ qua Tổng đài tin nhắn.

  . Lệ phí: Lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp: 200.000đồng/lần/người.

  Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh
  – Địa chỉ: 141-143 Pasteur, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  – Số điện thoại: 08.22417287; (127).

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.