Monthly Archives: February 2016

Lưu ý về form A5 khi đăng ký cabin crew Emirates Airline

Lưu ý về form A5 khi đăng ký cabin crew Emirates Airline Dear các ứng viên, Trong quá trình xử lý hồ sơ ứng viên đăng ký tham gia đợt tuyển dụng tiếp viên hàng không hãng – cabin crew hãng Emirates Airline chúng tôi nhận thấy nhiều ứng viên hiểu chưa đúng về form A5. Nên tôi hướng dẫn chung cho […]

Cập nhật tình trạng hồ sơ ứng tuyển cabin crew hãng Emirates Airline đợt 17

Kết cấu của bài ứng khẩu phỏng vấn cabin crew hãng Emirates Airline

Cập nhật tình trạng hồ sơ ứng tuyển cabin crew hãng Emirates Airline đợt 17 ngày 26/03/2016 Dear các bạn ứng viên, trước tình hình các bạn ứng viên thắc mắc nhiều về tình trạng hồ sơ của mình và thư mời đến Assessment day. Tôi chia sẽ danh sách cập nhật tình trạng hồ sơ ứng tuyển. Lưu ý: […]