Phương pháp trắc nghiệm tâm lý MBTI

bn

Chào mừng bạn đến phương pháp trắc nghiệm tâm lý MBTI

Đây là một phương pháp phân loại tính cách dựa trên các nghiên cứu của nhà tâm lý học người Thụy Sĩ Carl Gustav Jung và được Isabel Myer và Katherine Briggs bổ sung. Phương pháp này dựa trên nguyên lý của Jung cho rằng có thể phân loại tính cách con người dựa trên 3 tiêu chí: hướng nội/hướng ngoại; trực giác/giác quan; lý trí/tình cảm. Mục đích chính của Jung không phải là phân loại tính cách, ông chỉ cần một hệ thống phân loại để hỗ trợ cho các nghiên cứu của ông về ý thức và vô thức. Trong hệ thống phân loại của Jung, không có nhóm nào tốt, nhóm nào xấu, nhưng Jung nhận xét rằng: cùng một sự vật hiện tượng sẽ gây ra những suy nghĩ, cảm xúc, phản ứng khác nhau cho những người khác nhau. Ba yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến suy nghĩ, cảm xúc và phản ứng của một con người là: xu hướng tự nhiện của người đó – hướng nội/hướng ngoại; cách thức mà người đó tìm hiểu và nhận thức thế giới bên ngoài – trực giác/giác quan; và cách thức mà người đó quyết định, đưa ra lựa chọn: lý trí/tình cảm. Sau này, Briggs/Myer bổ sung tiêu chí thứ 4: nguyên tắc/linh hoạt. Từ 4 tiêu chí này, Briggs/Myer đưa ra 2^4 = 16 nhóm tính cách. Tên của mỗi nhóm đều có 4 chữ cái, đại diện cho 4 tiêu chuẩn phân loại.

ENFPINFPENFJINFJESTJISTJESFJISFJ
ENTPINTPENTJINTJESTPISTPESFPISFP

4 Tiêu chí phân loại tính cách MBTI

Tiêu chí 1 – Xu hướng tự nhiên: Extraverted (Hướng ngoại)/Introverted (Hướng nội)

Mỗi người đều có 2 biểu hiện: Hướng ngoại – hướng về thế giới bên ngoài gồm các hoạt động, con người, đồ vật… Hướng nội – hướng vào nội tâm, bao gồm ý nghĩ, tư tưởng, trí tưởng tượng. Đây là 2 mặt đối lập nhưng bổ sung lẫn nhau. Tuy nhiên, một mặt sẽ chiếm ưu thế trong việc phát triển tính cách và ảnh hưởng đển cách ứng xử

Tiêu chí 2 – Cách tìm hiểu và nhận thức thế giới: Sensation (Giác quan)/iNtuition (Trực giác)

Trung tâm “Giác quan” trong não bộ chú ý đến các chi tiết liên quan đến hình ảnh, âm thanh, mùi vị… của hiện tại được đưa đến từ các giác quan của cơ thể. Nó phân loại, sắp xếp và ghi nhận những chi tiết của các sự kiện thực tế đang diễn ra. Nó cũng cung cấp các thông tin chi tiết của các sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. Trung tâm “Trực giác” của não bộ chịu trách nhiệm tìm hiểu, diễn dịch, và hình thành các mô hình từ thông tin thu thập được; sắp xếp các mô hình và liên hệ chúng với nhau. Nó giúp cho não bộ suy đoán các khả năng và tiên đoán tương lai.
Mặc dù cả hai cách nhận thức đều cần thiết và được mọi người sử dụng, nhưng mỗi người chúng ta có xu hướng thích cách này hơn cách kia

Tiêu chí 3 – Cách quyết định và lựa chọn: Thinking (Lý trí)/Feeling (Tình cảm)

Phía “Lý trí” trong não bộ con người phân tích thông tin một cách khách quan, làm việc dựa trên đúng/sai, suy luận và đưa ra kết luận một cách có hệ thống. Nó là bản chất logic của con người. Phía cảm giác của não bộ đưa ra quyết định dựa trên xem xét tổng thể; yêu/ghét; tác động qua lại lẫn nhau; và các giá trị nhân đạo hay thẩm mỹ. Đó là bản chất chủ quan của con người. Mọi người đều dùng cả 2 cách để đưa ra các quyết định, nhưng một cách tự nhiên mỗi người đều thiên về hoặc là lý trí, hoặc là tình cảm khi đưa ra quyết định của mình

Tiêu chí 4 – Cách thức hành động: Judging (Nguyên tắc)/Perceiving (Linh hoạt)

Tiêu chuẩn 4 liên quan đến cách thức mà mỗi người lựa chọn để tác động tới thế giới bên ngoài. Phong cách Judging tiếp cận thế giới một cách có kế hoạch, có tổ chức, có chuẩn bị, quyết định và đạt đến một kết cục rõ ràng. Phong cách Perceiving tiếp cận thế giới một cách tự nhiên, tìm cách thích nghi với hoàn cảnh, thích một kết cục bỏ ngỏ, chấp nhận những cơ hội mới, và chấp nhận thay đổi kế hoạch

Bắt đầu kiểm tra trắc nghiệm

Hãy trả lời những câu hỏi sau đây. Nếu đồng ý hãy chọn YES, không đồng ý chọn NO

1.Bạn hành động trước hết và suy nghĩ và cân nhắc sau
2.Bạn suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi hành động
3.Bạn cảm thấy khổ sở nếu bị cách ly với thế giới bên ngoài
4.Bạn cần có một khoảng thời gian riêng tư đáng kể để nạp năng lượng
5.Bạn hứng thú với con người, sự việc xung quanh
6.Bạn hứng thú với đời sống nội tâm, đôi khi tự cô lập với thế giới bên ngoài
7.Bạn là người hay giao tiếp, thích tiếp xúc với nhiều người
8.Bạm chỉ thích nói chuyện tay đôi
9.Bạn là người sống với hiện tại
10.Bạn là người hay nghĩ đến tương lai
11.Bạn thích các giải pháp đơn giản và thực tế
12.Bạn hay sử dụng trí tưởng tượng, hay sáng tạo ra những khả năng mới
13.Bạn cực kỳ có trí nhớ tốt về các chi tiết của những sự kiện trong quá khứ
14.Bạn thường chỉ nhớ đến ý chính và các mối liên hệ các sự kiện
15.Bạn giỏi áp dụng kinh nghiệm
16.Bạn giỏi vận dụng lý thuyết
17.Bạn thích các thông tin rõ ràng, chắc chắn; không thích phỏng đoán hoặc những sự việc không rõ ràng
18.Bạn thấy thoải mái với sự nhập nhằng, hay thông tin không rõ ràng
19.Bạn luôn tìm kiếm các sự kiện và logic để đưa ra kết luận
20.Bạn xem xét cảm giác cá nhân và ảnh hưởng đến người khác trước khi đưa ra quyết định
21.Chú ý đến các nhiệm vụ, công việc cần phải hoàn thành một cách tự nhiên
22.Một cách tự nhiên, bạn dễ xúc động trước nhu cầu hay phản ứng của người khác
23.Bạn đưa ra các phân tích phê phán và có mục đích một cách dễ dàng
24.Bạn tìm kiếm sự nhất trí hay ý kiến của đa số
25.Bạn chấp nhận xung đột là một phần tự nhiên trong mối quan hệ giữa người với người.
26.Bạn khó xử khi có xung đột
27.Bạn có kế hoạch chu đáo trước khi hành động không?
28.Bạn có thể hành động mà không cần lập kế hoạch; lập kế hoach tùy theo tình hình
29.Bạn tập trung vào các hoạt động có tính nhiệm vụ; hoàn tất các công đoạn quan trọng trước khi tiếp tục
30.Bạn thích làm nhiều việc cùng lúc, không phân biệt giữa công việc và trò chơi
31.Bạn làm việc tốt nhất và không bị stress khi vượt trước thời hạn
32.Bạn chịu sức ép tốt, vẫn làm việc tốt khi sắp hết thời hạn
33.Bạn tự đặt ra mục tiêu, thời hạn, và các thủ tục để quản lý cuộc sống
34.Bạn tìm cách tránh né cam kết nếu nó ảnh hưởng đến sự linh động, tự do và phong phú

Leave a Reply