Phỏng vấn thử tiếp viên hàng không

Free
3 November , 2018@19:00 - 21:00

Chương trình phỏng vấn thử tiếp viên hàng không Tham gia ngay nhé, đăng ký theo form bên dưới: Đang tải... Bạn muốn trở thành tiếp viên hàng không nhưng chưa biết khả năng đậu của mình Bạn muốn thử sức mình với các format phỏng vấn mới nhất và khó nhất của các hãng … Continue reading Phỏng vấn thử tiếp viên hàng không