Phỏng vấn thử tiếp viên hàng không

Free
19 May @19:00 - 21:00

Chương trình phỏng vấn thử tiếp viên hàng không Bạn muốn trở thành tiếp viên hàng không nhưng chưa biết khả năng đậu của mình Bạn muốn thử sức mình với các format phỏng vấn mới nhất và khó nhất của các hãng hàng không: Emirates Airline Etihad Airways Qatar Airways Kuwait Airways Vietnam Airline … Continue reading Phỏng vấn thử tiếp viên hàng không