Khóa học tiếp viên hàng không tiêu chuẩn 5 sao (5 Star-CCI)

Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Events for December 2017

Calendar Month Navigation

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
27

Tuyển dụng tiếp viên hàng không Việt Nam Airline đợt 11/2017 tại Hà Nội

28

Tuyển dụng tiếp viên hàng không Việt Nam Airline đợt 11/2017 tại Hà Nội

29

Tuyển dụng tiếp viên hàng không Việt Nam Airline đợt 11/2017 tại Hà Nội

30

Tuyển dụng tiếp viên hàng không Việt Nam Airline đợt 11/2017 tại Hà Nội

1
2

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K14

3

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K14

4

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K14

5

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K14

6

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K14

7

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K14

8

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K14

9

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K14

Tuyển dụng tiếp viên hàng không Việt Nam Airline đợt tháng 12/2017 tại Hà Nội

Tuyển tiếp viên hàng không Qatar Airways chiến dịch tại Manila (Females Only) | 09th December 2017 | Qatar Airways | Doha

10

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K14

Tuyển dụng tiếp viên hàng không Việt Nam Airline đợt tháng 12/2017 tại Hà Nội

Tuyển tiếp viên hàng không Qatar Airways chiến dịch tại Singapore | 10th December 2017 | Qatar Airways | Doha

11

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K14

Tuyển dụng tiếp viên hàng không Việt Nam Airline đợt tháng 12/2017 tại Hà Nội

12

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K14

13

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K14

14

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K14

Lịch phỏng vấn tiếp viên hàng không Vietjet Air tháng 12/2017 tại TP.HCM và Hà Nội

15

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K14

Lịch phỏng vấn tiếp viên hàng không Vietjet Air tháng 12/2017 tại TP.HCM và Hà Nội

16

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K14

Lịch phỏng vấn tiếp viên hàng không Vietjet Air tháng 12/2017 tại TP.HCM và Hà Nội

Tuyển tiếp viên hàng không Qatar Airways chiến dịch tại Penang | 16th December 2017 | Qatar Airways | Doha

17

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K14

Lịch phỏng vấn tiếp viên hàng không Vietjet Air tháng 12/2017 tại TP.HCM và Hà Nội

18

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K14

Lịch phỏng vấn tiếp viên hàng không Vietjet Air tháng 12/2017 tại TP.HCM và Hà Nội

19

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K14

Lịch phỏng vấn tiếp viên hàng không Vietjet Air tháng 12/2017 tại TP.HCM và Hà Nội

20

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K14

Lịch phỏng vấn tiếp viên hàng không Vietjet Air tháng 12/2017 tại TP.HCM và Hà Nội

21

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K14

Lịch phỏng vấn tiếp viên hàng không Vietjet Air tháng 12/2017 tại TP.HCM và Hà Nội

22

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K14

23

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K14

24

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K14

25

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K14

26

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K14

27

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K14

28

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K14

29

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K14

30

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K14

31

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K14

+ Export Events