Não phải siêu nhanh

Não phải siêu nhanh là gì

não phải siêu nhanh

Chúng ta có 2 bán cầu não trái và não phải để xử lý thông tin. Trong khi bán cầu não trái chuyên về xử lý thông tin logic thì bán cầu não phải làm nhiệm vụ sáng tạo, xử lý thông tin hình ảnh hay tạo ra câu chuyện chúng ta nói hằng ngày. Bán cầu não phải có tốc độ xử lý cực nhanh gấp 2 triệu lần não trái. Não phải siêu nhanh giúp bạn:

  • Tổng hợp hình ảnh và dữ kiện
  • Tạo ra câu chuyện trong lúc nói
  • Sáng tạo

Ứng dụng não phải siêu nhanh

Các nhà tâm lý học đã nghiên cứu và tạo ra các bài tập để huấn luyện mọi người sử dụng não phải siêu nhanh phục vụ trong công việc. Tôi, Lê Thành Hồng Quân, đã nghiên cứu và ứng dụng các bài tập kỹ năng mềm vào việc phỏng vấn, đặc biệt là phỏng vấn cabin crew hãng Emirates Airline (hãng sử dụng các trò chơi tâm lý role play vào phỏng vấn để chọn ứng viên tiềm năng)

Tham khảo khoá học của tôi

Le Thanh Hong Quan va lop hoc ky nang phong van cabin crew

Bài giảng liên quan:

Áp dụng tư duy ứng biến vào phỏng vấn Cabin Crew Emirates Airline

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *