Category Archives: Nâng cao năng lực làm việc

Kỹ năng nâng cao năng lực làm việc

Phân biệt việc gấp và việc quan trọng

Phân biệt việc gấp và việc quan trọng Trong mô hình quản trị thời gian ở bài trước tôi đã chỉ ra cho bạn khái niệm để phân cấp công việc và phân bổ nguồn lực thời gian hợp lý vào các hạng mục công việc. Trong bài này tôi làm rõ hơn về khái niệm cũng như […]

Mô hình quản trị thời gian

Mô hình quản trị thời gian sẽ giúp bạn thành công như thế nào? Ý tưởng về mô hình quản trị thời gian rất đơn giản nhưng nó đòi hỏi chúng ta thực hiện một cách triệt để và kỷ luật mới có kết quả thành công như mong muốn. Mô hình quản trị thời gian chỉ ra […]

Lập kế hoạch làm việc mỗi ngày

Lập kế hoạch làm việc mỗi ngày như thế nào để hiệu quả? Mỗi người có 24h/ngày để làm việc, 7 ngày/tuần, 365 ngày/năm. Không ai có hơn số thời gian đó cả chưa kể bạn còn phải dành thời gian cho nghỉ ngơi và giải trí, thời gian bên người thân gia đình, bạn bè. Vậy nếu bạn […]

Phát triển mục tiêu và mục đích rõ ràng

Tầm quan trọng khi phát triển mục tiêu và mục đích rõ ràng Công việc của bạn nói riêng và cuộc đời của bạn nói chung như một con thuyền đi trên biển. Cần phải có định hướng rõ ràng để đến đích. Và sự định hướng đó chính là mục tiêu và mục đích mà bạn chọn. Sự thành công của bạn phụ thuộc […]

Kỹ năng ra quyết định

Kỹ năng ra quyết định là gì? Sự thành công trong đời bạn, trong công việc hay trong cuộc sống đều xuất phát từ những lần ra quyết định. Có những lần sự quyết định đó chính xác mang lại thành công hoặc ngược lại nó mang thất bại. Nhưng suy cho cùng, thành công hay thất bại xuất phát […]