Module #6: chiến lược phỏng vấn của ứng viên nhóm cao cấp – thuộc nhóm đỉnh của tháp nhu cầu

Chào các bạn, ở module #6 bạn sẽ được huấn luyện theo một phương pháp hoàn toàn mới và hiệu quả. Gồm 2 giai đoạn:

 • Mô phỏng chiến lược mà những ứng viên trúng tuyển đã thể hiện
 • Cá nhân hoá chiến lược thành công này cho chính bạn

Chiến lược là gì?

Những sai lầm khi nghĩ về chiến lược:

 • Chiến lược là trở thành tốt nhất
 • Chỉ có một cách để cạnh tranh
 • Nhầm lẫn chiến lược với các bước đi chiến thuật (các bước hành động)
 • Chúng tôi là #1 (đó là hy vọng)
 • Chiến lược không phải là tầm nhìn
 • Chiến lược không phải những tuyên bố đao to búa lớn

Có nhiều cách để đưa giá trị đến người phỏng vấn

Thách thức của bạn:

 • Trở thành độc nhất vô nhị, phải trở nên khác biệt
 • Đưa ra một gì mà đối thủ cạnh tranh không có
 • Vị trí trên thị trường lao động mà bạn muốn đạt được
 • Tạo ra lợi thế cạnh tranh của bạn
 • Đáp ứng một nhu cầu cá biệt của khách hàng
 • Mô tả một cách chi tiết và cụ thể hoá lợi thế cạnh tranh của mình
 • Truyền thông lợi thế cạnh tranh cho người phỏng vấn
 • Thiết lập mục tiêu tài chính phù hợp: lợi nhuận/vốn

5 bước hình thành chiến lược

 • Nhóm giá trị tiêu biểu khác biệt so với đối thủ cạnh tranh
  • Nhóm khách hàng nào bạn muốn phục vụ
  • Nhu cầu của họ
  • Mức giá bạn đưa ra
 • Các cách thức triển khai kinh doanh khác nhau (một chuỗi giá trị khác biệt được điều chỉnh theo khách hàng)
 • Lựa chọn những việc không làm
 • Chuỗi giá trị được kết hợp và cũng cố lẫn nhau (gắn chặc sp của mình với marketing, sản xuất, dịch vụ, thường xuyên hỗ trợ lẫn nhau và trở thành một hệ thống có hoạt động cốt lõi
 • Liên tục thực hiện và nhất quán theo thời gian (ít nhất 3 năm)

Chiến lược phỏng vấn tiếp viên hàng không

Đặc điểm của ứng viên nhóm đỉnh của tháp nhu cầu là gì? Thực ra họ cũng giống như các bạn nhưng họ đã tối ưu một sự khác biệt trong năng lực, tính cách của họ thành lợi thế cạnh tranh. Đó là tiền đề của một chiến lược tốt.

Trong một khoảng thời gian (thường là vài tháng đến vài năm) họ đã:

 • Cụ thể hoá sự khác biệt sao cho có thể được cảm nhận, được hiểu bởi người khác một cách nhanh nhất và năng lượng cao nhất
 • Rèn luyện hàng ngàn lần để sự khác biệt này thực sự là vũ khí chiến lược để ngay lập tức truyền cảm hứng cho những ai giao tiếp với họ. Hay nói cách khác người phỏng vấn trong trường hợp này đã được thuyết phục bởi sự khác biệt chiến lược này.

Bí quyết thành công:

Bạn hẵn còn nhớ module về cách giới thiệu bản thân ấn tượng, bí quyết để người phỏng vấn cảm nhận được năng lượng của bạn thông qua các phiên bản khác nhau của giới thiệu bản thân (đưa ra quan điểm, chính kiến của bạn khi trả lời phỏng vấn) là nói về đam mê hay tầm nhìn của bạn. Hãy kết hợp với sự khác biệt chiến lược của bạn trong module này, bạn sẽ có vũ khí chiến lược cực kỳ hiệu quả đã làm nên sự thành công của các ứng viên thuộc nhóm đỉnh của tháp nhu cầu.

  Leave a Reply

  %d bloggers like this: