Lịch tuyển dụng tiếp viên hàng không

Lịch thi các hãng trong nước

Hãng Vietnam Airlines Vjetjet Air Bamboo Airways Jetstar Pacific
Lịch thi

There are no upcoming events at this time.

There are no upcoming events at this time.

There are no upcoming events at this time.

Format thi  TẠI ĐÂY TẠI ĐÂY TẠI ĐÂY TẠI ĐÂY

Lịch thi các hãng Quốc tế

Hãng Emirates Airline Qatar Airways Kuwait Airways Singapore Airlines
Lịch thi

There are no upcoming events at this time.

There are no upcoming events at this time.

There are no upcoming events at this time.

There are no upcoming events at this time.

Format thi  TẠI ĐÂY TẠI ĐÂY TẠI ĐÂY TẠI ĐÂY
Hãng Korean Air Asiana Airlines T’way Air Jeju Air
Lịch thi

There are no upcoming events at this time.

There are no upcoming events at this time.

There are no upcoming events at this time.

There are no upcoming events at this time.

Format thi  TẠI ĐÂY TẠI ĐÂY TẠI ĐÂY TẠI ĐÂY
Hãng EVA Air  China Airlines
Lịch thi

There are no upcoming events at this time.

There are no upcoming events at this time.

Format thi  TẠI ĐÂY   TẠI ĐÂY