Lịch tuyển dụng tiếp viên hàng không

Sun 18

Lịch thi Tiếp Viên Hàng Không của hãng Vietjet Air năm 2019

26 April , 2019@08:00 - 4 January , 2020@17:00

Quy trình và format tuyển dụng tiếp viên hàng không hãng