Xây dựng nội dung thuyết phục đỉnh cao

Xây dựng nội dung thuyết phục đỉnh cao Đây là phần cốt lõi của ALOS – hệ thống thuyết phục tự động. Theo tôi nó như một trí tuệ nhân tạo vì nội dung web sẽ dẫn dắt một cách thông minh khách hàng đến nút mua hàng. Tất nhiên xây dựng một trí tuệ nhân tạo […]

Nghệ thuật truyền cảm hứng trong thuyết phục đỉnh cao

Nghệ thuật truyền cảm hứng trong thuyết phục đỉnh cao Thuyết phục là truyền cảm hứng để quyết định Bản chất thuyết phục là cung cấp năng lượng dương tích cực để người mua ra quyết định mua. Nói cách khác người bán đang truyền cảm hứng để người mua thực hiện hành động mua hàng. Như tôi đã phân tích ở […]

Kiểm soát trạng thái cảm xúc kiểm soát sự thành công khi bán hàng

Kiểm soát trạng thái cảm xúc kiểm soát sự thành công khi bán hàng Trước khi đi vào kỹ thuật chính của thuyết phục trong bán hàng, tôi muốn các bạn hiểu rõ tầm quan trọng của trạng thái cảm xúc và làm thế nào để kiểm soát trạng thái cảm xúc tốt nhất để bán hàng thành […]