Category Archives: Kỹ năng thực hành não phải

Ý nghĩ đầu tiên để tạo ra câu chuyện

Ý nghĩ đầu tiên để tạo ra câu chuyện là gì? Ý nghĩa đầu tiên là một kỹ thuật để tạo ra câu chuyện ngẫu nhiêu từ dữ kiện hình ảnh sẵn có. Đây là một kỹ thuật trong khoá học kỹ năng mềm trong phỏng vấn tiếp viên viên hàng không hãng Emirates Airline. Bạn có thể áp dụng […]

Não phải siêu nhanh

não phải siêu nhanh

Não phải siêu nhanh là gì Chúng ta có 2 bán cầu não trái và não phải để xử lý thông tin. Trong khi bán cầu não trái chuyên về xử lý thông tin logic thì bán cầu não phải làm nhiệm vụ sáng tạo, xử lý thông tin hình ảnh hay tạo ra câu chuyện chúng […]

Bản năng của bán cầu não trái

Bản năng của bán cầu não trái Hai bán cầu não trái và phải có cơ chế hoạt động hoàn toàn khác nhau. Đặc tính sinh lý này giải thích cơ chế bản năng của bán cầu não trái khi ta ngủ. Thật vậy, đặc tính sinh học được duy truyền từ tổ tiên xa […]