Khoá học Airline Business Management

Chương trình cử nhân quản trị kinh doanh – quản trị kinh doanh trong ngành hàng không

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION IN AIRLINE BUSINESS MANAGEMENT

Program highlights – Những điểm chính của chương trình học

Are you interested in the exciting world of international travel? Our Airline Business Management program covers everything from the ground to 30,000 feet.

Bạn có quan tâm đến thế giới tuyệt vời của du lịch quốc tế? Chương trình quản trị kinh doanh trong ngành hàng không mang đến mọi thứ từ mặt đất đến độ cao 30.000 feet.

Dynamic – tính năng động:

The program will fully prepare you for the three principal areas of the aviation industry: service, technology, and ground management.

Chương trình sẽ chuẩn bị đầy đủ cho bạn ba lĩnh vực chủ yếu của ngành công nghiệp hàng không: dịch vụ, công nghệ và quản lý mặt đất.

Interactive – tính tương tác:

You will meet and interact with industry experts and aviation companies, giving you a deeper insight into the actual business environment.

Bạn sẽ gặp và tương tác với những chuyên gia trong ngành công nghiệp này và nhưng công ty trong ngành hàng không, cho bạn cái nhìn sâu hơn vào môi trường kinh doanh thực tế. 

Job-ready – việc làm sẵn sàng:

You will have an internship with major domestic and international level airlines with on-the-job training, and hands-on experience. You will be treated just like full-time staff, under the guidance of a professional crew. You will be prepared and ready to work in all areas of the aviation industry.

Bạn sẽ có một đợt thực tập với các hãng hàng không lớn trong nước và quốc tế với cách đào tạo trong quá trình làm việc và kinh nghiệm thực tế. Bạn sẽ được đối xử giống như nhân viên toàn thời gian, dưới sự hướng dẫn của một phi hành đoàn chuyên nghiệp. Bạn sẽ được chuẩn bị và sẵn sàng làm việc trong tất cả các lĩnh vực của ngành công nghiệp hàng không.

With the MOU between Stamford and the Light Aircraft Association Leisure Flying Club (LAAF), Stamford is the first university in Thailand where students can obtain their Ultra-Light Pilot License (UPL) while still studying. This has the huge advantage that if students choose to study for a commercial pilot license in the future. The UPL license is approved by the Department of Civil Aviation in Thailand and is recognized globally.

Với bản ghi nhớ giữa Đại học Stamford và Câu lạc bộ bay hiệp hội máy bay nhẹ giải trí (LAAF), Stamford là trường đại học đầu tiên ở Thái Lan, nơi sinh viên có thể được cấp giấy phép phi công hạng siêu nhẹ của họ (UPL) trong khi vẫn còn học tập. Điều này có lợi thế rất lớn mà nếu sinh viên chọn học cho một giấy phép phi công thương mại trong tương lai. Giấy phép UPL được sự chấp thuận của Cục Hàng không dân dụng ở Thái Lan và được công nhận trên toàn cầu.

 • Passenger Ground Services Agent Work, (e.g ramp control/Load & Balance/Lounge Agent/Departure & Arrival gate agent/Customer Service agent/Catering)
 • In-Flight Passenger Service such as Pilot/Cabin Crew
 • Tickets and Reservation Systems
 • Technical Areas Relating to Documentation/Administration
 • Immigration /Custom Control
 • Air Traffic Control
 • Travel Agency Work

 • Perform all service functions relating to passenger ground services and in-flight service
 • Be service minded with a high level of professionalism
 • Demonstrate a high capability in all aspects of airline business management (e.g. aircraft types, airline business law and basic reservation and ticketing)
 • Be highly proficient in using airline business management technologies
 • Grow your own business relating to the airline industry

Curriculum structure – cấu trúc chương trình đào tạo:

160 credits for international program

Tổng cộng 160 tín chỉ cho chương trình đào tạo quốc tế

TOTAL CREDIT
160CREDITS
 • 40CREDITS

  GENERAL EDUCATION

 • 40CREDITS

  BASIC CORE COURSES

 • 48CREDITS

  MAJOR REQUIRED COURSES

 • 12CREDITS

  MAJOR ELECTIVE COURSES

 • 8CREDITS

  FREE ELECTIVE COURSES

 • 12CREDITS

  INTERNSHIP

BASIC CORE COURSES
40CREDITS
 • ACC 101 Principles of Financial Accounting
 • ACC 102 Managerial Accounting
 • BUS 206 Principles of Management
 • ECO 200 Introduction to Economics
 • LAW 201 Business Law
 • MKT 213 Principles of Marketing
 • LIB 300 Business Communication
 • STA 201 Business Statistics
 • ENT 201 Innovation and Creativity
 • FIN 220 Business Finance
MAJOR REQUIRED COURSES
48CREDITS
 • ABM 201 Airline Business Management
 • ABM 202 Airline Technology
 • ABM 204 Aviation Human Factors Management
 • ABM 205 Communications for Airline Business Management
 • ABM 206 Flight Catering Management
 • ABM 207 Introduction to Ticketing and Reservations
 • ABM 301 Passenger Ground Services Management
 • ABM 302 Personality Development for Airline Industry
 • ABM 303 Principles of Marketing for Airlines
 • ABM 309 Airline Operations Management
 • ABM 310 Airline Business and Law
 • ABM 401 Airline Quality and Risk Management
MAJOR ELECTIVE COURSES
12CREDITS
 • Select 3 subjects for a total of 12 credits from the following;
 • ABM 203 In-Flight Services Management
 • ABM 208 Air Travel Industry Management
 • ABM 304 Principles of Air Cargo
 • ABM 312 Advanced Computer Reservation Systems and Ticketing
 • ABM 402 Safety and Security Management System in Airlines
 • ABM 403 Air Traffic Control Management
 • ABM 404 Flight Dispatcher
 • ABM 405 Airline Strategic Development
 • ABM 409 Cross Cultural Communications for Airlines

Career Opportunities – Cơ hội nghề nghiệp

The program equips you with the skill set and English proficiency needed to pursue your dream job in the aviation industry. Careers such as:

Chương trình trang bị cho bạn những kỹ năng thiết lập và trình độ tiếng Anh cần thiết để theo đuổi công việc trong mơ của mình trong ngành công nghiệp hàng không. Nghề nghiệp như:

 • Flight Attendant – Tiếp viên hàng không
 • Airline Administrative Support – Hỗ trợ hành chính ngành hàng không
 • Operations Agent – quản lý điều hành
 • Flight Dispatcher – Điều phối bay
 • Passenger Service Agent – Quản lý dịch vụ hành khách
 • Airline Flight Instructor – Hướng dẫn bay
 • Airline Manager – Quản lý hãng hàng không

Một khoá học tuyệt vời khi kiến thức, kỹ năng của bạn được đón nhận ngay lập tức. Tham khảo các công việc đang được tuyển từ các hãng hàng không trên toàn cầu

Apply now for your airline career – ứng tuyển các vị trí ngành hàng không

Thật tuyệt vời khi từ trang này bạn có thể tìm thấy mọi công việc trong ngành hàng không vì Careerfinder đã kết nối với tất cả các hãng hàng không trên thế giới thông qua website tuyển dụng của họ. Chọn công việc, vị trí bạn yêu thích và ứng tuyển ngay.

AirlineJobStatusSalaryAssessment Day
Emirates AirlineCabin Crew Operations & Service Delivery (click for detail job)recruiting
Emirates AirlineAirport Operations (click for detail job)recruiting

Cabin Crew Operations & Service Delivery – Emirates Airline

Question & Answer for this program – giải đáp các thắc mắc của khoá học