Nguyễn Thị Vân Anh học viên lớp K9 phỏng vấn tiếp viên hàng không

Chúc mừng bạn Nguyễn Thị Vân Anh đã hoàn thành xuất sắc khóa học kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không và đạt chứng chỉ cấp A++. Đây là một sự ghi nhận thành tích của Vân Anh chỉ trong 3 tuần học khẩn trương để kịp tiến độ thi Kuwait Airways. Một học viên là GM (General Manager) của một khách sạn lớn tại Phú Quốc với phong cách đĩnh đạc và mạnh mẽ. Khả năng linh hoạt trong các tình huống phỏng vấn rất ấn tượng và đã vượt qua bài thi sát hạch cuối khóa. Xin nhấn mạnh rằng bài thi này có độ khó tương đương với format của Emirates Airline phiên bản 2017.

Chứng chỉ danh giá của Careerfinder cấp cho Vân Anh

Chúc mừng em và em là học viên thứ 3 đạt được cấp A++ ( đủ kỹ năng trong vô thức phản xạ)

phỏng vấn tiếp viên hàng không

Cấp độ A++: là cấp độ thuần thục trong vô thức 4 nhóm kỹ năng: Ngôn ngữ cơ thể, ứng biến thông minh trong dịch vụ, thuyết phục trong dịch vụ, làm việc nhóm (teamwork). Học viên đạt được cấp độ này được cấp chứng chỉ có giá trị vĩnh viễn.

 

 

    Leave a Reply

    %d bloggers like this: