Monthly Archives: October 2019

Thái độ phỏng vấn nói lên tất cả nhất là phỏng vấn tiếp viên hàng không

Thái độ phỏng vấn nói lên tất cả nhất là phỏng vấn tiếp viên hàng không 3 điều bạn học được từ clip này Khi bạn nhận được một yêu cầu (từ hành khách, từ boss, từ ai không quan trọng – quan trọng là bạn phải làm nó) bạn cần hiểu nghĩa đơn giản […]

Nguồn cảm hứng trở thành tiếp viên hàng không Bamboo Airways từ Ratchanu Jintanayong

Nguồn cảm hứng trở thành tiếp viên hàng không Bamboo Airways từ Ratchanu Jintanayong Với sự phát triển của ngành hàng không, hình ảnh của người tiếp viên cũng không ngừng được đưa đến công chúng. nguồn cảm hứng trở thành tiếp viên hàng không Bamboo Airways rất thu hút những cô tiếp viên hàng […]