Monthly Archives: March 2017

Chúc mừng bạn Nguyễn Thị Hồng Hân trúng tuyển phỏng vấn tiếp viên hàng không Việt Nam Airline

Chúc mừng bạn Nguyễn Thị Hồng Hân trúng tuyển phỏng vấn tiếp viên hàng không Việt Nam Airline WOW, em là tiếp viên hàng không Vietnam Airline rồi nè thầy. Em không nghĩ mình thi lần đầu mà đậu luôn đó mà lại đậu thiệt. Giờ em mới viết vài dòng cho thầy được. Mà không biết nói gì hơn […]

Airport Operations

Airport Operations Dubai International Airport is a magnet, drawing more airlines more passengers and more cargo into Dubai. It is poised to become the world’s largest hub for the A380 superjumbos. As the sole airport operator, dnata must meet phenomenal growth but still maintain and enhance world class standards of efficiency, safety and customer service. […]