Monthly Archives: November 2015

Áp dụng tư duy ứng biến vào phỏng vấn Cabin Crew Emirates Airline

Áp dụng tư duy ứng biến vào phỏng vấn Cabin Crew Emirates Airline như thế nào? Xin chào đã quay trở lại với seri huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không Emirates Airline. Đã có rất nhiều nghiên cứu được thực hiện nhằm loại bỏ độc thoại nội tâm khi so sách […]

Trạng thái hiệu suất cao để thành công khi phỏng vấn

Nhanh chóng đạt trạng thái hiệu suất cao để thành công khi phỏng vấn Chào mừng bạn quay lại với kỹ năng ứng khẩu thông minh. Kỹ thuật tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn bạn điều chỉnh não sang trạng thái hiệu xuất cao để thành công khi phỏng vấn. Bạn có nhớ những lúc […]

Cách thuyết phục nhà tuyển dụng với ứng khẩu thông minh

Cách thuyết phục nhà tuyển dụng với ứng khẩu thông minh Xin chào các bạn ứng viên tham gia phỏng vấn vị trí Cabin Crew cho hãng Emirates Airline. Trong bài học này tôi xin nói về tầm quan trọng của ứng khẩu và cách thuyết phục nhà tuyển dụng với ứng khẩu thông minh. Ứng […]